Cesta

Chcete oslovit svojí vnitřní moudrost a léčit se pomocí metody CESTA?
Chcete se o technikách CESTY dozvědět více.. ?

Cesta – jednoduchá a účinná metoda, která může pomoci odhalit nemoci a poranění na emocionální, duševní a tělesné úrovni, a vyléčit je.

Její techniky vyvinula terapeutka a duchovní učitelka Brandon Bays.

B. Bays : „Cesta se zrodila z mojí vlastní léčebné zkušenosti, která mi otevřela přímou cestu k nekonečné inteligenci těla. Tato cesta je poutí do vlastního nitra, přičemž umožňuje přístup k potlačeným vzpomínkám, emocionálním blokům, z nichž některé jsou v těle uloženy již velice dlouho a brání nám plně prožívat náš život, těšit se pevnému zdraví a cítit se báječně – emocionálně, tělesně a spirituálně. Zavřete oči, odpovídáte jenom na otázky a takto jste vedeni tímto procesem. Stará bolest je vypátrána a uvědoměna, takže už nemůže působit jako skrytý jed. Potom je velice důležité odpouštět – druhým, životu i sobě samotným. To neznamená přijímat či schvalovat všechno, co se děje. Ale když se podaří na hlubší úrovni nalézt porozumění a odpuštění, začnete se cítit skvěle a můžete si uvědomit, že se něco opravdu uzavřelo, že něco opravdu skončilo. Cesta je cestou léčení, které navazuje na naši vnitřní moudrost a v němž se spojuje mnohé: meditace, kontakt s vyšším já, bdělá pozornost, dobré komunikační techniky, konstruktivní zacházení s vlastními emocemi – a to v jednoduchém a jasném procesu, do něhož se může zapojit každý.“

Emocionální cesta – jejím úkolem je projít našimi emocionálními vrstvami ke Zdroji našeho

bytí, a přinést tento Zdroj zpět do každé vrstvy a osvítit je.

Fyzická cesta – zavede nás na výlet do našeho fyzického těla, spojí nás s pamětí buněk a

s jeho vnitřní moudrostí.

Tato metoda je vhodná také pro práci s dětmi. Je popsána v  knihách B. Bays Cesta, Cesta pro děti a Svoboda. Některé její techniky účinně využívám již řadu let jako součást svých terapií.