Reiki

Chcete vyzkoušet Reiki terapii, a užít si působení jemné léčivé energie?
Chcete se naučit tuto energii sami používat?

Reiki představuje energii – univerzální životní sílu. Každá živá bytost v sobě nese tuto energii, a zasvěcení do Reiki napojuje každého člověka na její nekonečný zdroj velmi účinným způsobem. Člověk se pak stane až do konce života kanálem nebo zprostředkovatelem této jemné, léčivé, životadárné energie.
Tato energie je lidstvu známa již dlouhé věky. Japonec Mikao Usui se zasloužil o to, že tuto energii můžeme dnes opět poznat a užívat i my. Reiki je tedy japonské slovo, Rei – vesmírná, ki – energie.
Zasvěcení:
V dnešní době je mnoho lidí nejen u nás duchovně otevřených, a tato energie se u mnohých automaticky aktivuje. Umí už ji spontánně používat i malé děti. Pokud si toho však člověk není vědom, a rád by se aktivně naučil s touto jemnou energií pracovat, může využít tzv, „zasvěcení“ do Reiki. Zasvěcení provádí Mistr Reiki.
Při zasvěcení jsou naladěny čtyři duchovní čakry (hlavní energetická centra) a hlavní energetická dráha člověka tak, aby byly optimálně přizpůsobeny proudění Reiki. Proto je zasvěcení do Reiki pro každého otevřením dveří do duchovního světa. Záleží na každém, jestli se vydá a nebo dále pokročí na této cestě k sobě.

Zasvěcení do prvního stupně Reiki působí v období několika týdnů (3-4) ve fyzickém a emočním těle. Tělo se detoxikuje, energetické roviny – aura, čakry a energetické dráhy se pročišťují a jsou schopny vést mnohem vyšší množství energie. Člověk pak žije na vyšší energetické hladině, než před zasvěcením a je kvalitou stále přítomné Reiki pozitivně ovlivňován. Stává se tak “světlem“ i pro ostatní lidi. Reiki je skutečná a každý, dříve nebo později, začne vnímat její fyzickou přítomnost. Přiložením rukou na sebe nebo někoho jiného, začne Reiki sama proudit, aniž by se tím člověk vyčerpal.
Druhý stupeň zasvěcení umožní přenášet Reiki neomezeně v prostoru
a čase a zesilovat její proudění.
Třetí stupeň je mistrovská a učitelská úroveň.

Já sama jsem dosáhla úrovně Mistr/učitel Reiki. Dále jsem Mistr/učitel Booster Reiki a Mistr/učitel Kundalini Reiki. (Své kurzy ještě doplňuji o výuku základní práce s kyvadlem, a o učení Mistra Saint Germaina „Já Jsem“).

Každý člověk potřebuje různě dlouhý čas na své duchovní cestě mezi jednotlivými Reiki stupni. Tím je umožněno každému jít vlastní cestou svým tempem.
Reiki energii může přijímat každý. Je účinným nástrojem pro harmonizaci čaker, zmírňuje bolest, umožňuje hlubokou relaxaci a navozuje harmonii. Působí nejen na fyzické úrovni, ale i na úrovni duševní a duchovní – neřeší jen následky, jde k příčině. Dostatečné množství Reiki v těle člověka aktivuje jeho samoléčebné nástroje a tím umožní tělu léčit se.
Je vhodnou doplňkovou terapií k lékařské péči.
Reiki působí i na zvířata, rostliny, ale i např. na minerály a ostatní objekty našeho světa, a sama o sobě v žádném případě nemůže být jakýmkoliv způsobem zneužita.
Zasvěcení do Reiki a život s Reiki ale (bez vlastního přičinění) nevyřeší problémy člověka, jeho pokrok na duchovní cestě nebo jeho štěstí. Vždy je to o nás, a na nás samých záleží, jak život a jeho zkoušky zvládáme a přijímáme..