Holistická regresní terapie

Základem této techniky – Holistické regresní terapie minulých životů – je hledání a nalézání příčin a kořenů vašich obtíží, které jsou uloženy hluboko ve vašem podvědomí. Jsou uloženy jako staré a dávno zapomenuté vzpomínky, které můžeme právě touto terapií úspěšně zpracovat a transformovat.

Tato metoda účinně spojuje techniky klasické regrese a hypnoterapie s prací s cizími energiemi, energetickým léčením, s terapií těla, odblokováním nežádoucích emocí, prací na úrovni duší,.. a vede k pochopení a léčení traumat minulého života s pozitivním dopadem na ten současný.

Můžete také pro začátek projít jen váš právě prožívaný život, a řešit např. dětská traumata a ztráty, které v současnosti odrážejí a manifestují vaše zkušenosti z minulých životů.

U této metody lze použít i terapii v zastoupení (tzv. proxy), např. u malých dětí, nebo blízkých osob.

Celá regresní terapie probíhá ve stavu hlubokého uvolnění, hypnotického tranzu, což je určitý stav mezi bdělostí a spánkem. Tento změněný stav vědomí nám tedy není vůbec cizí, a není třeba se ho obávat. Terapeut jej navodí hypnotickými relaxačními technikami, a zná jej i každý, kdo poslouchá řízené meditace.. Regresní terapie pak samovolně funguje, a vaše podvědomí ví co má dělat.. Po celou dobu terapie vnímáte, co se děje i okolo vás, a můžete kdykoliv přejít zpět do zcela bdělého stavu. Terapie trvá většinou 2 až 3 hodiny, a je z ní pořizován po dohodě s klienty záznam. Před terapií je potřeba vyplnit dotazník, který vám v případě zájmu zašlu mailem.

Tuto techniku holistické regresní terapie, vycházející z práce známých regresních terapeutů Michaela Newtona a Andy Tomlinsona, rozvinula a doplnila vynikající terapeutka a učitelka českého původu Bernadeta Hodková, která žije v současné době ve Francii. Její škola Getting Better School – http://www.getting-better-cz.org/ má akreditaci EARTh (mezinárodní asociace regresních terapeutů) – http://www.earth-association.org/

Po absolvování celkového výcviku a vzdělání v této škole jsem zde získala certifikát jako terapeutka této metody.