Kurzy, semináře

CESTA dle Brandon Bays

– kurz vás teoreticky i prakticky seznámí s technikami metody Cesta

Emocionální cesta – jejím úkolem je projít našimi emocionálními vrstvami ke Zdroji našeho

bytí, přinést tento Zdroj postupně zpět do každé vrstvy, a osvítit a

uzdravit je

Fyzická cesta – zavede nás na výlet do našeho fyzického těla, spojí nás s pamětí buněk a

s jeho vnitřní moudrostí

EFT – pomoc pro každého

EFT – Techniky emoční svobody

-jemná poklepová technika, kdy stimulací některých bodů na meridiánech (energetické dráhy

vedoucí na povrchu těla) obnovíte tok energie v nich, a tím uvolníte emocionální zátěž a

stres

– naučíte se teoretické základy této techniky, a její rychlé, praktické a účelné použití

v každodenním životě

– použití na fyzické potíže i psychickou zátěž

EFT jako cesta k nalézání sebe sama

– s pomocí EFT vám ukážu cestu k sebepřijetí, sebeúctě a sebedůvěře, ke zdravému sebehodnocení a sebevyjádření, k nalézání harmonie a souladu se sebou samými a vším co nás obklopuje

Psychografie – seminář I., II. a III.

– každý seminář lze vždy absolvovat samostatně

Seminář I. : Abstraktní intuitivní kresba

– teorie, práce s podvědomím, stav alfa

– volná kresba

– barvy a symboly

– čistící a programované obrázky

– skupinové programování

– léčivé obrázky

– základní informace o čakrách, kresba čaker, aktivace barvami

pokud zbude čas

– návratná abstraktní kresba

Seminář II. : Racionálně reálná kresba

– teorie, vyladění stavu alfa

– zjišťovací a testovací kresba

– diagnostická kresba – do předlohy, podle diagnostického listu

– základní informace o auře, aurická kresba, aurogramy – kreslení a čtení

pokud zbude čas

– energetické obrázky

Seminář III. : Mandaly, Ho´oponopono v obrázcích, Cesta Avatára

– teorie, vyladění stavu alfa

– mandaly – historie, co představují a jak je kreslit

– Ho´oponopono – stará havajská technika pro vytváření hojnosti, zdraví a míru, a její přínos

v obrázcích

– „Cesta Avatára“ – záznam kresbou – sestupná cesta po čakrách jako cesta manifestace

životního záměru

Reiki – využití jemné léčivé energie podle Mikao Usui

– kurz probíhá ve třech stupních – termínech, a není podmínkou (pro úspěšné základní používání této energie a práci s ní) absolvovat všechny stupně

– při tzv. „zasvěcení“ jsou naladěny čtyři duchovní čakry (hlavní energetická centra) a hlavní energetická dráha člověka tak, aby byly optimálně přizpůsobeny proudění Reiki

I. stupeň

– naučíte se principům Reiki a jak vnímat tuto energii a pracovat s ní, naučíte se techniku přikládání rukou pro aktivaci léčivých a uzdravujících mechanizmů v těle, naučíte se něco málo o čakrách a jejich harmonizaci pomocí Reiki

II. stupeň

– naučíte se zesilovat energii Reiki, přenášet Reiki neomezeně v čase a s její pomocí

uzdravovat vaší minulost

– naučíte se základům práce s kyvadlem, dozvíte se něco o učení „Já jsem“ a jak jej

uplatnit v každodenním životě, naučíte se pracovat s Fialovým plamenem Mistra

St. Germaina (zasvěcení)

III.stupeň – mistrovská a učitelská úroveň

– naučíte se jak být Mistrem Reiki, a jak toto umění předávat i ostatním