Spirituální regrese / Regrese duše života mezi životy

Spirituální regrese/Regrese duše života mezi životy

Tato unikátní technika vás dovede ke zkušenostem vaší duše v duchovním prostoru, a zprostředkuje vám hluboký a radostný zážitek z pobytu v něm. Je to úžasná cesta poznání a obrovského pochopení, jak v širokém spektru informací z duchovního světa, tak i z pohledu vašeho současného života..

Spirituální regrese probíhá ve stavu hlubokého uvolnění (mozkové vlny alfa až theta), s využitím hypnotických technik. Po celou dobu terapie vnímáte i vše, co se děje okolo vás.

Terapie vás dovede přes minulý život a bod smrti až do duchovního světa, do opravdového domova vaší duše. Můžete se zde setkat se svým duchovním průvodcem, svým andělem strážných. A také se svojí „skupinou duší“, a s dušemi z vaší současné inkarnace. Potkáte se s „radou starších“, s moudrými a laskavými bytostmi, které vám mohou poskytnout rady do vašeho současného života, a dát odpovědi na vaše otázky. Zjistíte, proč jste si vybrali rodiče a sourozence, které máte.. a z jakého důvodu jste si vybrali právě tento život v tomto těle..

V prvním sezení je potřeba se na Spirituální regresi připravit, a využívají se nejprve relaxační, očišťující a harmonizující techniky. Důležité je, abyste se na sezení Spirituální regrese cítili dobře. V sezení jsou pak klient a terapeut partnery. Je to ale klient a jeho Vyšší Já, kdo rozhoduje o tom, co je pro něj samotného v celém sezení nejlepší, a jaké má být duchovní poznání z této terapie. Nedostanete tedy vždy to, co chcete, ale určitě dostanete to co je pro vás nejlepší..

Terapie trvá většinou 3 až 4 hodiny, a je z ní pořizován záznam. Před terapií je potřeba vyplnit dotazník, který vám v případě zájmu zašlu mailem, a ke kterému se vrátíme v prvním sezení. A je také potřeba respektovat možné kontraindikace, kterými jsou např. alkoholismus, poruchy příjmu potravy, těhotenství, epilepsie, nemoci srdce, psychické poruchy, nadměrné kouření marihuany, atd.

Techniky této metody regrese vypracoval a sestavil na základě své mnohaleté vlastní terapeutické práce dr. Michael Newton . Objevil tak cestu jak se dostat do nejhlubší paměti samotné lidské duše, a otevřel možnost komukoliv z nás uvidět a poznat alespoň kousíček z tohoto obdivuhodného světa..

Knihy Michaela Newtona na toto téma – Cesty duší, Osudy duší, Učení duší, Vztahy duší a Život mezi životy, vyšly také v češtině.

Na základě jeho práce se i u nás tato metoda někdy nazývá LBL regrese (Life Between Lives Regression).

Dalšími průkopníky, kteří přispěli k rozvoji Spirituální regrese svou prací a svými vlastními objevy, jsou Andy Tomlinson a Dolores Cannon.

Do České republiky ji přivedla regresní terapeutka Bernadeta Hodková se svojí unikátní školou Getting Better School – http://www.getting-better-cz.org/spiritualni-regrese-zivota-mezi-zivoty Po absolvování vzdělání a výcviku v této škole jsem zde získala certifikát jako terapeutka této metody.