Hlubinná abreaktivní psychoterapie

Metoda hlubinné abreaktivní psychoterapie je založena na poznatku, že od počátku bytí každé bytosti se tvoří paměťová časová přímka. Prožitá traumata a bolesti se zaznamenávají na této přímce jako takzvané engramické události. Jsou to stavy, které vyvolaly tzv. „zúžený stav vědomí“. Zároveň s nimi jsou na časové přímce uloženy i signály z čidel, to znamená zvuky, světlo, tma, barvy, změna tělesné teploty, zrychlený dech, zrychlený tlukot srdce atd. Do paměti se uloží i to, co jsme zaslechli nebo jakkoliv vnímali i nevědomky, třeba i v bezvědomí či narkóze.

Jde o metodu regresní terapie, při které nejsou k uvolnění klienta a uvedení do změněného stavu vědomí používány klasické hypnotické relaxační techniky. Terapeut působí na klienta mentálně tak, že mu v průběhu terapie neustále vkládá do vědomí informaci, že si dobře vybavuje své prožitky. Slovně provází klienta pouze tak, že se ho ptá, co vidí, co slyší, vybídne jej k podrobnějšímu prohlédnutí si okolí atd., a pokud se klient dlouho zdržuje v jednom okamžiku, slovně jej pobídne, aby pokračoval dál. Do klientových prožitků terapeut přímo nezasahuje.

Před zahájením terapie je nutné pojmenovat problém, který chce klient řešit. Někdy je terapií vyřešeno problémů více, a některý problém může být v současné chvíli i prioritní, aniž by si to klient připustil,.. ale všechno se děje tak, jak má. Při terapii si klient nejprve vybaví poslední situaci, kterou prožil v tomto životě v souvislosti s řešeným problémem. Zároveň s vybavením si této situace, zaznamená tělo i tělesné pocity, které se vynoří ze záznamu paměťové stopy. Klient si prochází tuto poslední událost a vnímá s ní spojené tělesné pocity. Potom je terapeutem požádán, aby si vybavil další podobnou událost, kdy vnímal stejné nepříjemné pocity. Takto se postupně vybavují a zpracovávají všechny minulé situace a události s problémem spojené. Se zpracováním poslední události dojde k tzv. abreakci, to znamená k plnému pochopení souvislostí, zpracování a vyčištění problému z paměťové přímky.

Kořeny této regresní terapie sahají až do starého Egypta, kde byla nazývána „Rozmlouvání s Bohem ve mě“.

V České republice tuto metodu prosadil a rozšířil, a dlouhá léta s ní pracoval ing. Andrej Dragomirecký.

Já jsem získala vzdělání a kompletní několikaletý výcvik v této metodě u skvělých terapeutů Dominiky Pluhařové a Františka Cappellariho.

Po několik let jsem s touto metodou také sama velmi aktivně pracovala, a některé její techniky v terapiích stále používám.