Psychografie

Chcete, abych pro vás nakreslila léčivý obrázek na míru, nebo se to chcete sami naučit na mém semináři?

Ke kreslení obrázků pastelkami jsem se dostala asi před patnácti lety, kdy jsem společně se svojí dcerou absolvovala seminář léčivého kreslení u paní Jarmily Beranové. Nejprve celá moje snaha byla o práci na mě samotné, a o řešení mé tehdejší životní krize.

Už tehdy jsem ale pochopila, jak obrázky umí pomáhat, a jak s nimi pracovat..

Časem jsem pak začala malovat obrázky na všeobecná témata, a také na pomoc a podporu pro druhé..

Absolvovala jsem později také kurz „Kreslení pravou mozkovou hemisférou“ u paní Květy Hochmalové, který mi pomohl nalézt ztracenou sebedůvěru a sebejistotu..

V dalších letech mojí kreslířské činnosti jsem se setkala s paní Evou Motyčkovou. Její semináře, plné úžasných meditací, byly naplněny přítomností světelných bytostí a andělů, krásných myšlenek a krásných lidí..

Před několika lety jsem absolvovala ještě kurz psychografie u paní Marie Machkové, kde jsem se naučila navíc dělat i různé typy diagnostické a testovací kresby.

Všem těmto ženám patří můj dík za to, jak obohatily a zpestřily mojí životní cestu.

Některé moje obrázky byly později základem pro vytvoření souboru meditačních karet, které jsem v roce 2010 vydala pod názvem „Cestičky k sobě“.

V říjnu a listopadu 2016, a v září a říjnu 2019, jsem měla výstavu obrázků ve výstavní síni radnice v Kašperských Horách.

 

A co je tedy

AUTOMATICKÁ KRESBA – PSYCHOGRAFIE :

Kresba rozvíjí skryté schopnosti, které mohou změnit náš život.

S její pomocí vstoupíme do tajemného místa uvnitř sebe, a před námi se otevře pokladnice moudrosti se svou nevyčerpatelnou zásobárnou možností..

Cíleným zaměřením do nižších hladin své mysli podnítíme svůj mozek k hlubší činnosti, použijeme sílu podvědomí, budeme rozvíjet svojí intuici, a posílíme své sebevědomí a touhu po dalším osobním růstu.

Před očima nám budou vznikat obrázky s léčivými účinky, navozující klid a harmonii.

Začnou tak přicházet odpovědi na naše otázky, nápady a motivace pro naší další životní cestu.

A vše se otevírá jemným a přirozeným způsobem..

Tužka či pastelka je vlastně psychotronickou pomůckou, která zároveň veškeré informace může ihned zdokumentovat (na rozdíl třeba od kyvadla nebo virgule).

PSYCHOGRAFIE – od řeckých slov

„ psýché“ (duše) a „grafein“ (zápis, popis, záznam)

Znamená tedy v překladu „psychická kresba“, ale běžněji užívaný pojem je AUTOMATICKÁ KRESBA.

Rozlišujeme 2 směry kresby :

abstraktní či abstraktně symbolickou – jde o záznam mimosmyslového vnímání, nebo momentálního stavu vědomí, a to ve formě čar, křivek či symbolů
racionálně reálnou – zde si před začátkem kresby stanovíme základní nákres, do kterého přenášíme informaci mimosmyslového vnímání pomocí uvědomělého pohybu

Zvláštní složkou psychografie je inspirační psaní a automatické písmo.

Práci s kresbou provádíme ve změněném stavu vědomí v rámci specifické činnosti mozku

(frekvence vln alfa).

Hojnost

Intuice

Láska

Stabilita